Vælg en side

Der ses i Danmark, såvel som i resten af den moderne verden, en tydelig tendens til, at stadig mere forretning foregår online. Det manifesterer sig naturligvis i form af flere webshops, men virksomheder er også begyndt at markedsføre sig online, lave profiler på de sociale medier og gøre noget mere ud af hjemmesiden.

Der er nemlig intet der tyder på, at tendensen kommer til at vende i den nærmeste fremtid, så hvis du vil have en konkurrencedygtig virksomhed, kræver det, at den er konkurrencedygtig online.

Ligesom med ethvert andet indgreb i din virksomhed, bør en revidering af jeres online tilstedeværelse dog starte med en analyse af virksomheden såsom den populære SWOT analyse.

Hvad er SWOT analyse?

En SWOT analyse består af to kategorier, interne og eksterne faktorer, som hver kan deles op i to grupper.

Hvad angår det interne findes henholdsvis styrker og svagheder. Her handler det altså om at gribe i egen barm og finde ud af, hvad i, som virksomhed er gode og dårlige til i forhold til konkurrenterne.

De eksterne faktorer deles derimod op i muligheder og trusler. Tendensen mod mere online handel er for eksempel en mulighed for webshops, mens det er en trussel, hvis ens primære indtægtskilde er fysiske butikker.

Gør trusler til muligheder

Ideen med en SWOT analyse er dog netop at skabe et overblik, så man kan ændre ting. Går det for eksempel op for jer, at handlens migration online er en trussel, kan I nu gøre noget ved det.

Det kan gøres på mange måder, men det primære mål bør være at oprette en webshop og en god hjemmeside, hvor der bliver gjort noget ud af SEO. Hvad er SEO? Bare rolig, klik på linket og lær meget mere om emnet.